Diensten

​Groen Gout biedt breed advies en onderzoek op het gebied van duurzaamheid en dan met name op het gebied van: 

 

Duurzame/begroeide daken

Daken bieden unieke kansen voor het vergroten van gebruiksruimte van woonruimtes en het toevoegen van esthetische kwaliteit. Bovendien zijn ze uitermate geschikt voor het intergraal oplossen van milieuproblemen. Ik heb brede kennis over begroeide daken, de voordelen hiervan, de mogelijkheden en de kosten en de baten. Bovendien ben ik op de hoogte van de nieuwste opwikkelingen op het gebied van dakgebruik. Ik kan u adviseren wat de mogelijkheden zijn voor uw dak. Bovendien heb ik een breed netwerk in de begroeide dakenwereld en kan ik u eventueel doorverwijzen naar de juiste expert voor uw specifieke vraag. 

 

Levenscyclusanalyse

Of een gebouw of product echt duurzaam is, is pas vast te stellen wanneer de milieueffecten van het gebouw of product over de hele levenscyclus bekeken zijn. Ik kan voor u de milieueffecten van een product of gebouw bepalen aan de hand van een levenscyclusanalyse (LCA). 

 

Duurzaam Bouwen

Tegenwoordig moeten alle woningen bij verkoop een energielabel hebben. Wanneer uw woning een goed energielabel heeft, kunt u meer vragen voor uw woning. Ik kan u adviseren welke maatregelen u zou kunnen treffen voor het verbeteren van het isolerend vermogen van uw woning. Bovendien kan ik u informeren over de mogelijkheden voor het zelf opwekken van energie om zo tot een energie-neutrale woning te komen. 

 

Duurzame levensstijl

Volop duurzaam worden houdt niet op bij het verduurzamen van uw woning of de juiste producten kiezen. Ik kan u advieseren welke maatregelen u kunt treffen om een duurzame levensstijl aan te meten.