“Nature is inexhaustibly sustainable if we care for it 
 – Sylvia Dolson
 
"De natuur is onuitputtelijk duurzaam als we daarvoor de zorg dragen" – Sylvia Dolson
 

Onze samenleving staat aan het begin om een transitie te maken naar een nieuwe economie. Deze nieuwe economie draait niet alleen om het maken van winst, maar het erkent ook de grenzen aan de draagkracht van onze Aarde en de essentiële waarde van de ecosystemen.

Ik ben er van overtuigd dat de natuur ons het juiste voorbeeld geeft als het gaat om het leven binnen de grenzen van haar draagkracht. In de natuur bestaat afval niet. Daar moet onze samenleving ook naartoe. We moeten overgaan op een circulaire economie waar afval een bron is.